Graviditet, Livsstil

Trening i graviditeten – Hvorfor er det så viktig?

Det er viktig for både deg selv og fosteret at du holder deg i bevegelse når du er gravid.

Hvorfor fikk jeg aldri denne beskjeden hverken fra legen min eller jordmord? To svangerskap har jeg gått gjennom og aldri har noen informert meg om viktigheten av å være i fysisk aktivitet gjennom svangerskapet.

Fysisk aktivitet gjør så mye med kroppen vår, men la oss starte med hva det gjør med babyen i magen.

Forskning på rotter har nemlig vist at både mors og avkommets hjerne blir positivt påvirket av trening. En test på rotter som fikk løpe 1 km hver dag, mot en kontrollgruppe med rotter som ikke var i aktivitet, viste etter nøye undersøkelser at rottene med løpende mødre hadde bedre hukommelse, både rett etter fødsel og i flere perioder gjennom livet. Hjernene til rottene med aktive mødre var programert til å lage mer av hjernens BDNF. (Brain-derived neurotrophic factor – ofte sett på som hjernens gjødsel, nærmest et mirakelmiddel som har tre viktige oppgaver i hjernen: Det er viktig for å beskytte nerveceller, stimulerer til nydannelse av celler i hjernen og ikke minst forsterker forbindelsen mellom nervecellene, slik at de kommuniserer bedre)

Nå tenker du kanskje at dette gjelder kun for rotter. Men en studie gjennomført i 2016 på mennesker viser at dette i stor grad også gjelder for oss.

I denne studien delte de gravide kvinner i to grupper, en inaktiv og en aktiv gruppe. Etter fødsel ble babyene testet med EEG, som kan undersøke hjernens elektriske aktivitet. Det viste seg her at barna til aktive mødre hadde mer utviklet hjerne enn barna av de inaktive mødrene.

I dag følger mindre enn 15% av gravide myndighetens anbefalinger om 150 minutter med moderat fysisk aktivitet i uka.

Gravide som beveger seg regelmessig, slik at de blir litt slitne, opplever færre komplikasjoner, både under svangerskap og fødsel. I tillegg beskytter mosjon mot svangerskapsdiabetes og svangerskapsdepresjon.

OLE PETTER HJELLE

Da jeg leste om dette ble jeg litt irritert over at jeg aldri ble informert om viktigheten av å være aktiv under graviditeten. Hadde jeg visst dette da jeg var gravid hadde jeg garantert vært mye mer i bevegelse. Derfor mener jeg det er så viktig at denne informasjonen kommer ut! I studien gjort i 2016 brukte gruppen med aktive mødre 20 minutter tre ganger i uken på utholdenhetstrening. Det er snakk om 1 time per uke, det burde jo de fleste gravide klare, tenker jeg.

Kilde: Sterk hjerne med aktiv kropp – Ole Petter Hjelle (Denne boken anbefaler vi på det sterkeste)